Kia Rio

Kenny Scharf Paints a 2003 Kia Rio as Part of the ‘Karbombz’ Project