YOSHiKO CREATiON PARiS

PHENOMENON x YOSHiKO CREATiON PARiS 2011 Jewellery Collection