Vans Vault TH Sierra Trek Lo LX

Taka Hayashi x Vans Vault TH Sierra Trek Lo LX "Horween Pack"
Vans Vault TH Sierra Trek Lo LX