Hoshino Aki

Hello Kitty x Hoshino Aki x KIKS TYO "Hoshino Akitty" Tee