Masunaga Sabae

Kenzo Takada x Masunaga Sunglass Collection
Deluxe x Masunaga Sabae "Buddy" Glasses