Lu Xinjian

Lu Xinjian Depicts Shanghai's Vibrant Cityscape
Invisible Poem Paintings by Lu Xinjian
Lu Xinjian City DNA Series