List of Legit Sneaker Sites

February 23, 2006 @ 17:48:55 PM
Post: 28
Join Date: Sep 2011
Everybody list websites that sell legit kicks no variants good looks
February 23, 2006 @ 18:58:15 PM
Post: 27
Join Date: Feb 2006
Location: New York, New York
www.vintagekicks.com (they have kicks on consignment -- individual sellers selling through the site, but its far superior to ebay since the people at vintagekicks, and their store in NYC, Flight Plan, check the quality of all the kicks to weed out fakes)
www.kix-files.com (their online store has a fair selection of kicks)
www.pickyourshoes.com (they get in almost all lmtd kicks, and sell them for very reasonable prices)
February 23, 2006 @ 19:13:09 PM
Post: 3
Join Date: Feb 2006
kicks-r-us.com is great and has fast shipping.
February 23, 2006 @ 19:25:45 PM
Post: 59
Join Date: Feb 2006
Location: B-More
www.95gallery.com/ just got forbes and stussys from them yesterday :dance:

only took like 10 days to come all the way from Berlin:shocked:
February 23, 2006 @ 22:26:50 PM

Inactive User

Sorry man not many people are gonna wanna give up their spots, but you can always do a search and PM me or probably anybody else to find out whether the site is legit or not.
February 24, 2006 @ 01:59:26 AM

Inactive User

Here is a pretty comprehensive list from JameyHoward.com.

JameyHoward
February 24, 2006 @ 11:47:19 AM
February 24, 2006 @ 12:14:47 PM
Post: 4850
Join Date: Nov 2008
:thumbsup:

Originally posted by Inactive User
Here is a pretty comprehensive list from JameyHoward.com.

JameyHoward
February 24, 2006 @ 12:24:16 PM
Post: 28
Join Date: Sep 2011
good looks everybody even though sum people were being stingy coughBrain3akcough. ha ha
February 24, 2006 @ 12:38:33 PM
Post: 34
Join Date: Feb 2006
Location: chicago
caliroots.se
February 24, 2006 @ 15:15:59 PM
Post: 255
Join Date: Feb 2006
Location: Staten Island
nikewiz.com <-- Free Shipping
February 25, 2006 @ 14:52:02 PM
Post: 9
Join Date: Feb 2006
Originally posted by Inactive User
caliroots.se

agree ! I just got a pair Unlucky SB form them.
but don't forget SnS hehe~ :dance:
March 17, 2009 @ 13:43:39 PM
Post: 2
Join Date: Dec 2008
good one
http://flavorsociety.com is good , fast shipping
February 05, 2010 @ 11:45:05 AM
Post: 2
Join Date: Feb 2010
Location: Cali
anyone done biz with osneaker.com? legit or fake?
March 17, 2011 @ 00:26:56 AM
March 17, 2011 @ 05:21:21 AM
Post: 219
Join Date: Jan 2011
ccs is legit, right?
March 17, 2011 @ 07:08:51 AM
Post: 61
Join Date: Sep 2010
Location: Philippines
duhhhhhh. blushing
June 12, 2011 @ 00:43:12 AM
Post: 101
Join Date: Mar 2011
Location: clouds
I always order from http://www.deadstock.ca they have really good customer service and apparently their shipping rates are some of the cheapest overall.
June 21, 2011 @ 01:58:12 AM
Post: 16
Join Date: Jun 2011
crookedtongues.co.uk
June 21, 2011 @ 04:27:53 AM
Post: 27
Join Date: Jun 2011
crooked tongues is a very good site. I have visited there many a times.
June 22, 2011 @ 12:48:26 PM
Post: 39
Join Date: Jun 2011
PYS offers FREE ground shipping to US
June 22, 2011 @ 21:11:39 PM
Post: 64
Join Date: Jun 2011
July 06, 2011 @ 02:22:06 AM
Post: 19
Join Date: Jun 2011
great websites, thx
July 10, 2011 @ 17:19:23 PM
Post: 27
Join Date: Jul 2011
Location: Cuba
hale stalowe
Budujemy hale, w tym hale magazynowe, stalowe, hale produkcyjne wed&#322;ug technologii REMCO, charakteryzuj&#261;cej si&#281; lekk&#261; konstrukcj&#261; hal B&#322;ogo&#347;&#263; naszych Klient&#243;w jest spraw&#261; najwa&#380;niejsz&#261;, tote&#380; tak&#380;e dok&#322;adamy wszelkich stara&#324;, aby realizowa&#263; Pa&#324;stwa Zaopatrujemy wsp&#243;&#322;pracuj&#261;cych spo&#347;r&#243;d nami Inwestor&#243;w w nowoczesne, lekkie konstrukcje stalowe, s&#322;u&#380;&#261;ce do budowy obiekt&#243;w o rozmaitym przeznaczeniu hale-stalowe eu/1-hale-stalowe-konstrukcje-stalowe-kontenery-biurowe html]hale stalowe oferuje plus pe&#322;en pe&#322;nia element&#243;w z&#322;&#261;cznych, uszczelek za&#347; mas uszczelniaj&#261;cych, niezb&#281;dnych a&#380; do prawid&#322;owego zamontowania zaciemni&#263; dachowych Produkujemy parapety blaszane natomiast obr&#243;bki blacharskie, standardowe w oparciu o rejestr, gdy plus na indywidualne zlecenie klienta Posiadamy sprz&#281;t budowlany (&#322;adowarka teleskopowa, podno&#347;nik koszowy) z przeznaczeniem na budowy oraz dzier&#380;awa Oferujemy hale stalowe w podobny spos&#243;b standardowe, podczas gdy a budowane wed&#322;ug indywidualnych projekt&#243;w Nasze do&#347;wiadczenie po&#322;&#261;czone z zaawansowan&#261; technologi&#261; gwarantuje zadowolenie Twoich potrzeb z Inwestorem za spraw&#261; kompletny bieg inwestycyjny pocz&#261;wszy od momentu pomocy w znalezieniu dzia&#322;ki na krzy&#380; formalno&#347;ci urz&#281;dowe i procedur&#281; procesu projektowego, a&#380; po sam&#261; budow&#281; Jeste&#347;my firm&#261; zorientowan&#261; na klienta, nie przeciwnie budujemy, ale analizujemy co w danej hali b&#281;dzie w przysz&#322;o&#347;ci,
July 10, 2011 @ 17:24:24 PM
Post: 27
Join Date: Jul 2011
Location: Cuba
hale stalowe
Budujemy hale, w tym hale magazynowe, stalowe, hale produkcyjne wed&#322;ug technologii REMCO, charakteryzuj&#261;cej si&#281; lekk&#261; konstrukcj&#261; hal Zadowolenie naszych Klient&#243;w jest spraw&#261; najwa&#380;niejsz&#261;, tedy r&#243;wnie&#380; dok&#322;adamy wszelkich stara&#324;, by dope&#322;nia&#263; Pa&#324;stwa Zaopatrujemy wsp&#243;&#322;pracuj&#261;cych z nami Inwestor&#243;w w nowoczesne, lekkie konstrukcje stalowe, s&#322;u&#380;&#261;ce a&#380; do budowy obiekt&#243;w o rozmaitym przeznaczeniu hale-stalowe eu/1-hale-stalowe-konstrukcje-stalowe-kontenery-biurowe html]hale stalowe oferuje r&#243;wnie&#380; pe&#322;en wsio element&#243;w z&#322;&#261;cznych, uszczelek a mas uszczelniaj&#261;cych, niezb&#281;dnych a&#380; do prawid&#322;owego zamontowania zaciemni&#263; dachowych Produkujemy parapety blaszane oraz obr&#243;bki blacharskie, standardowe w oparciu o ewidencja, jak i na indywidualne zam&#243;wienie klienta Posiadamy sprz&#281;t pracownik budowlany (&#322;adowarka teleskopowa, podno&#347;nik koszowy) z przeznaczeniem na budowy natomiast ajencja Oferujemy hale stalowe podobnie jak standardowe, podczas gdy oraz budowane wed&#322;ug indywidualnych projekt&#243;w Nasze pomiar po&#322;&#261;czone z zaawansowan&#261; technologi&#261; gwarantuje zaspokojenie Twoich potrzeb spo&#347;r&#243;d Inwestorem za spraw&#261; ca&#322;kowity przebieg inwestycyjny pocz&#261;wszy od momentu pomocy w znalezieniu dzia&#322;ki poprzez formalno&#347;ci urz&#281;dowe i procedur&#281; procesu projektowego, a&#380; po sam&#261; budow&#281; Jeste&#347;my firm&#261; zorientowan&#261; na klienta, nie ale wr&#281;cz budujemy, natomiast analizujemy co w danej hali b&#281;dzie w przysz&#322;o&#347;ci,
July 10, 2011 @ 17:25:37 PM
Post: 27
Join Date: Jul 2011
Location: Cuba
hale stalowe
Budujemy hale, w tym hale magazynowe, stalowe, hale produkcyjne wed&#322;ug technologii REMCO, charakteryzuj&#261;cej si&#281; lekk&#261; konstrukcj&#261; hal B&#322;ogostan naszych Klient&#243;w jest spraw&#261; najwa&#380;niejsz&#261;, tedy tak&#380;e dok&#322;adamy wszelkich stara&#324;, by dokonywa&#263; Pa&#324;stwa Zaopatrujemy wsp&#243;&#322;pracuj&#261;cych z nami Inwestor&#243;w w nowoczesne, lekkie konstrukcje stalowe, s&#322;u&#380;&#261;ce do budowy obiekt&#243;w o rozmaitym przeznaczeniu hale-stalowe eu/1-hale-stalowe-konstrukcje-stalowe-kontenery-biurowe html]hale stalowe oferuje plus pe&#322;en ca&#322;okszta&#322;t element&#243;w z&#322;&#261;cznych, uszczelek i mas uszczelniaj&#261;cych, niezb&#281;dnych a&#380; do prawid&#322;owego zamontowania pokry&#263; dachowych Produkujemy parapety blaszane i obr&#243;bki blacharskie, standardowe w oparciu o rejestr, kiedy tak&#380;e na indywidualne zam&#243;wienie klienta Posiadamy rynsztunek budowlaniec (&#322;adowarka teleskopowa, podno&#347;nik koszowy) spo&#347;r&#243;d przeznaczeniem na budowy za&#347; dzier&#380;awa Oferujemy hale stalowe zar&#243;wno standardowe, podczas gdy tudzie&#380; budowane wed&#322;ug indywidualnych projekt&#243;w Nasze do&#347;wiadczenie po&#322;&#261;czone spo&#347;r&#243;d zaawansowan&#261; technologi&#261; gwarantuje ukontentowanie Twoich potrzeb z Inwestorem dzi&#281;ki sko&#324;czony bieg inwestycyjny pocz&#261;wszy od pomocy w znalezieniu dzia&#322;ki na skro&#347; formalno&#347;ci urz&#281;dowe oraz procedur&#281; procesu projektowego, a&#380; po sam&#261; budow&#281; Jeste&#347;my firm&#261; zorientowan&#261; na klienta, nie wprost przeciwnie budujemy, jednakowo&#380; analizujemy co w danej hali b&#281;dzie w przysz&#322;o&#347;ci,
July 10, 2011 @ 17:27:27 PM
Post: 27
Join Date: Jul 2011
Location: Cuba
hale stalowe
Budujemy hale, w tym hale magazynowe, stalowe, hale produkcyjne wedle technologii REMCO, charakteryzuj&#261;cej si&#281; lekk&#261; konstrukcj&#261; hal Spok&#243;j naszych Klient&#243;w jest spraw&#261; najwa&#380;niejsz&#261;, w takim razie r&#243;wnie&#380; dok&#322;adamy wszelkich stara&#324;, i&#380;by spe&#322;nia&#263; Pa&#324;stwa Zaopatrujemy wsp&#243;&#322;pracuj&#261;cych z nami Inwestor&#243;w w nowoczesne, lekkie konstrukcje stalowe, s&#322;u&#380;&#261;ce a&#380; do budowy obiekt&#243;w o rozmaitym przeznaczeniu hale-stalowe eu/1-hale-stalowe-konstrukcje-stalowe-kontenery-biurowe html]hale stalowe oferuje i pe&#322;en wszystko element&#243;w z&#322;&#261;cznych, uszczelek i mas uszczelniaj&#261;cych, niezb&#281;dnych do prawid&#322;owego zamontowania zaciemni&#263; dachowych Produkujemy parapety blaszane za&#347; obr&#243;bki blacharskie, standardowe w oparciu o ewidencja, kiedy oraz na indywidualne zam&#243;wienie klienta Posiadamy wyposa&#380;enie pracownik budowlany (&#322;adowarka teleskopowa, podno&#347;nik koszowy) z przeznaczeniem na budowy natomiast ajencja Oferujemy hale stalowe podobnie jak standardowe, kiedy i budowane wed&#322;ug indywidualnych projekt&#243;w Nasze badanie po&#322;&#261;czone spo&#347;r&#243;d zaawansowan&#261; technologi&#261; gwarantuje satysfakcja Twoich potrzeb spo&#347;r&#243;d Inwestorem z wykorzystaniem pe&#322;ny proces inwestycyjny pocz&#261;wszy od chwili pomocy w znalezieniu dzia&#322;ki na skro&#347; formalno&#347;ci urz&#281;dowe i procedur&#281; procesu projektowego, a&#380; po sam&#261; budow&#281; Jeste&#347;my firm&#261; zorientowan&#261; na klienta, nie na odwr&#243;t budujemy, atoli analizujemy co w danej hali b&#281;dzie w przysz&#322;o&#347;ci,
July 10, 2011 @ 17:28:05 PM
Post: 27
Join Date: Jul 2011
Location: Cuba
hale stalowe
Budujemy hale, w tym hale magazynowe, stalowe, hale produkcyjne wed&#322;ug technologii REMCO, charakteryzuj&#261;cej si&#281; lekk&#261; konstrukcj&#261; hal Spok&#243;j naszych Klient&#243;w jest spraw&#261; najwa&#380;niejsz&#261;, tym samym te&#380; dok&#322;adamy wszelkich stara&#324;, aby realizowa&#263; Pa&#324;stwa Zaopatrujemy wsp&#243;&#322;pracuj&#261;cych z nami Inwestor&#243;w w nowoczesne, lekkie konstrukcje stalowe, s&#322;u&#380;&#261;ce a&#380; do budowy obiekt&#243;w o rozmaitym przeznaczeniu hale-stalowe eu/1-hale-stalowe-konstrukcje-stalowe-kontenery-biurowe html]hale stalowe oferuje tak&#380;e pe&#322;en komplet element&#243;w z&#322;&#261;cznych, uszczelek tudzie&#380; mas uszczelniaj&#261;cych, niezb&#281;dnych do prawid&#322;owego zamontowania pokry&#263; dachowych Produkujemy parapety blaszane tudzie&#380; obr&#243;bki blacharskie, standardowe w oparciu o rejestr, jak dodatkowo na indywidualne zlecenie klienta Posiadamy ekwipunek pracownik budowlany (&#322;adowarka teleskopowa, podno&#347;nik koszowy) z przeznaczeniem na budowy i dzier&#380;awa Oferujemy hale stalowe tak&#380;e standardowe, podczas gdy i budowane pod&#322;ug indywidualnych projekt&#243;w Nasze zbadanie po&#322;&#261;czone spo&#347;r&#243;d zaawansowan&#261; technologi&#261; gwarantuje satysfakcja Twoich potrzeb spo&#347;r&#243;d Inwestorem z wykorzystaniem sko&#324;czony proces inwestycyjny pocz&#261;wszy od pomocy w znalezieniu dzia&#322;ki na krzy&#380; formalno&#347;ci urz&#281;dowe za&#347; procedur&#281; procesu projektowego, a&#380; po sam&#261; budow&#281; Jeste&#347;my firm&#261; zorientowan&#261; na klienta, nie tylko budujemy, jednak analizujemy co w danej hali b&#281;dzie w przysz&#322;o&#347;ci,
July 10, 2011 @ 17:28:49 PM
Post: 27
Join Date: Jul 2011
Location: Cuba
hale stalowe
Budujemy hale, w tym hale magazynowe, stalowe, hale produkcyjne wedle technologii REMCO, charakteryzuj&#261;cej si&#281; lekk&#261; konstrukcj&#261; hal Zadowolenie naszych Klient&#243;w jest spraw&#261; najwa&#380;niejsz&#261;, wobec tego podobnie dok&#322;adamy wszelkich stara&#324;, a&#380;eby realizowa&#263; Pa&#324;stwa Zaopatrujemy wsp&#243;&#322;pracuj&#261;cych spo&#347;r&#243;d nami Inwestor&#243;w w nowoczesne, lekkie konstrukcje stalowe, s&#322;u&#380;&#261;ce a&#380; do budowy obiekt&#243;w o rozmaitym przeznaczeniu hale-stalowe eu/1-hale-stalowe-konstrukcje-stalowe-kontenery-biurowe html]hale stalowe oferuje dodatkowo pe&#322;en wsio element&#243;w z&#322;&#261;cznych, uszczelek i mas uszczelniaj&#261;cych, niezb&#281;dnych do prawid&#322;owego zamontowania zaciemni&#263; dachowych Produkujemy parapety blaszane i obr&#243;bki blacharskie, standardowe w oparciu o indeks, podczas gdy tak&#380;e na indywidualne zlecenie klienta Posiadamy utensylia budowlaniec (&#322;adowarka teleskopowa, podno&#347;nik koszowy) z przeznaczeniem na budowy a ajencja Oferujemy hale stalowe r&#243;wnie&#380; standardowe, jak tudzie&#380; budowane wed&#322;ug indywidualnych projekt&#243;w Nasze pr&#243;ba po&#322;&#261;czone z zaawansowan&#261; technologi&#261; gwarantuje ukontentowanie Twoich potrzeb spo&#347;r&#243;d Inwestorem z wykorzystaniem ca&#322;y przebieg inwestycyjny pocz&#261;wszy odk&#261;d pomocy w znalezieniu dzia&#322;ki w poprzek formalno&#347;ci urz&#281;dowe oraz procedur&#281; procesu projektowego, a&#380; po sam&#261; budow&#281; Jeste&#347;my firm&#261; zorientowan&#261; na klienta, nie ale wr&#281;cz budujemy, ale analizujemy co w danej hali b&#281;dzie w przysz&#322;o&#347;ci,
July 11, 2011 @ 16:25:37 PM
Post: 59
Join Date: May 2011
Location: 604
Thx for the websites
Please login first to reply.
x